Xem coi tử vi

Bảng dưới đây cho biết tuổi âm lịch tương ứng với năm dương lịch (gần đúng),  mạng (ngũ hành), tuổi xung khắc và sao hạn của bạn năm quý tỵ theo giới tính. Bạn kích vào đúng tuổi của mình trong bảng để xem tử vi trọn đời và tử vi tốt xấu trong năm 2013.

Bạn kích vào tên sao hạn để xem luận giải tốt xấu và cách cúng giải hạn. Ví dụ Nữ sinh năm Giáp Tý 1984 thì sao hạn năm Quý Tỵ 2013 là sao Mộc Đức, kích vào chữ Mộc Đức để xem lý giải và cách cúng nhương sao giải hạn. Nếu là Nam sinh năm Giáp tý 1984 là Sao Thủy Diệu.


Tuổi

~Năm sinh

Ngũ hành

Tuổi xung khắc

Sao hạn năm Quý Tỵ 

Nam

Nữ

Giáp tý

1984

Vàng trong biển (Kim)

mậu ngọ, nhâm ngọ, canh dần, canh thân

Thủy diệu

Mộc đức

ất sửu

1985

Vàng trong biển (Kim)

Kỷ mùi, quí mùi, tân mão, tân dậu

Thổ tú

Vân hớn

Bính dần

1986

Lửa trong lò (Hoả)

Giáp thân, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn

La hầu

Kế đô

Đinh mão

1987

Lửa trong lò (Hoả)

ất dậu, quí dậu, quí tị, quí hợi

Mộc đức

Thủy diệu

Mậu thìn

1988

Gỗ trong rừng (Mộc)

Canh tuất, bính tuất

Thái âm

Thái bạch

Kỷ tị

1989

Gỗ trong rừng (Mộc)

Tân hợi, đinh hợi

Kế đô

Thái Dương

Canh ngọ

1990

Đất ven đường (Thổ)

Nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần

Vân hớn

La hầu

Tân mùi

1991

Đất ven đường (Thổ)

Quí sửu, đinh sửu, ất dậu, ất mão

Thái Dương

Thổ tú

Nhâm thân

1992

Sắt đầu kiếm (Kim)

Bính dần, canh dần, bính thân

Thái bạch

Thái âm

Quí dậu

1993

Sắt đầu kiếm (Kim)

Đinh mão, tân mão, đinh dậu

Thủy diệu

Mộc đức

Giáp tuất

1994

Lửa trên đỉnh núi (hoả)

Nhâm thìn, canh thìn, canh tuất

Thổ tú

Vân hớn

ất hợi

1995

Lửa trên đỉnh núi (hoả)

Quí tị, tân tị, tân hợi

La hầu

Kế đô

Bính tý

1996

Nước dưới lạch (Thuỷ)

Canh ngo, mậu ngọ

Mộc đức

Thủy diệu

Đinh Sửu

1997

Nước dưới lạch (Thuỷ)

Tân mùi, kỷ mùi

Thái âm

Thái bạch

Mậu dần

1998

Đất đầu thành (Thổ)

Canh thân, giáp thân

Kế đô

Thái Dương

Kỷ mão

1999

Đất đầu thành (Thổ)

Tân dậu, ất dậu

Vân hớn

La hầu

Canh thìn

2000

Kim bạch lạp (Kim)

Giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn

Thái Dương

Thổ tú

Tân tị

2001

Kim bạch lạp (Kim)

ất hợi, kỷ hợi, ất tị

Thái bạch

Thái âm

Nhâm ngọ

2002

Gỗ dương liễu (Mộc)

Giáp tý, canh ty, bính tuất, bính thìn

Thủy diệu

Mộc đức

Quí mùi

2003

Gỗ dương liễu (Mộc)

ất sửu, tân sửu, đinh hợi, đinh tị

Thổ tú

Vân hớn

Giáp thân

2004

Nước trong khe (Thuỷ)

Mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tý

La hầu

Kế đô

ất dậu

2005

Nước trong khe (Thuỷ)

Kỷ mão, đinh mão, tân mùi, tân sửu

Mộc đức

Thủy diệu

Bính tuất

2006

Đất trên mái nhà (Thổ)

Mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý

Thái âm

Thái bạch

Đinh hợi

2007

Đất trên mái nhà (Thổ)

Kỷ tị, quí tị, quí mùi, quí sửu

Kế đô

Thái Dương

Mậu tý

2008

Lửa trong chớp (Hoả )

Bính ngọ, giáp ngọ

Vân hớn

La hầu

Kỷ sửu

2009

Lửa trong chớp (Hoả )

Đinh mùi, ất mui

Thái Dương

Thổ tú

Canh dần

2010

Gỗ tùng Bách (Mộc)

Nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ

Thái bạch

Thái âm

Tân mão

2011

Gỗ tùng Bách (Mộc)

Quí dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi

Thủy diệu

Mộc đức

Nhâm thìn

2012

Nước giữa dòng (Thuỷ)

Bính tuất, giáp tuât, bính dần

Thổ tú

Vân hớn

Quí tị

2013

Nước giữa dòng (Thuỷ)

Đinh hợi, ất hợi, đinh mão

La hầu

Kế đô

Giáp ngọ

1954

Vàng trong cát (Kim)

Mậu tý, nhâm tý, canh dần, nhâm dần

Vân hớn

La hầu

ất mùi

1955

Vàng trong cát (Kim)

Kỷ sửu, quí sửu, tân mão, tân dậu

Thái Dương

Thổ tú

Bính thân

1956

Lửa chân núi (Hoả)

Giáp dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn

Thái bạch

Thái âm

Đinh dậu

1957

Lửa chân núi (Hoả)

ất mão, quí mão, quí tị, quí hợi

Thủy diệu

Mộc đức

Mậu tuất

1958

Gỗ đồng bằng (Mộc)

Canh thìn, bính thìn

Thổ tú

Vân hớn

Kỷ hợi

1959

Gỗ đồng bằng (Mộc)

Tân tị, đinh tị.

La hầu

Kế đô

Canh tý

1960

Đất trên vách (Thổ)

Nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần

Mộc đức

Thủy diệu

Tân sửu

1961

Đất trên vách (Thổ)

Quí mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão

Thái âm

Thái bạch

Nhâm dần

1962

Bạch kim (Kim)

Canh thân, bính thân, bính dần

Kế đô

Thái Dương

Quí mão

1963

Bạch kim (Kim)

Tân dậu, đinh dậu, đinh mão

Vân hớn

La hầu

Giáp thìn

1964

Lửa đèn (Hoả)

Nhâm tuất, canh tuất, canh thìn

Thái Dương

Thổ tú

ất tị

1965

Lửa đèn (Hoả)

Quí hợi, tân hợi, tân tị

Thái bạch

Thái âm

Bính ngọ

1966

Nước trên trời (thuỷ)

Mậu tý, canh tý

Thủy diệu

Mộc đức

Đinh Mùi

1967

Nước trên trời (thuỷ)

Kỷ sửu, tân sửu

Thổ tú

Vân hớn

Mậu thân

1968

Đất vườn rộng (Thổ)

Canh dần, giáp dần

La hầu

Kế đô

Kỷ dậu

1969

Đất vườn rộng (Thổ)

Tân mão, ất mão

Mộc đức

Thủy diệu

Canh Tuất

1970

Vàng trang sức (Kim)

Giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất

Thái âm

Thái bạch

Tân hợi

1971

Vàng trang sức (Kim)

ất tị, kỷ tị, ất hợi

Kế đô

Thái Dương

Nhâm tý

1972

Gỗ dâu (Mộc)

Giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn

Vân hớn

La hầu

Quí sửu

1973

Gỗ dâu (Mộc)

ất mùi, tân mùi, đinh hợi, đinh tỵ

Thái Dương

Thổ tú

Giáp dần

1974

Nước giữa khe lớn (Thuỷ)

Mậu thân, bính thân, canh ngọ, canh tý

Thái bạch

Thái âm

ất mão

1975

Nước giữa khe lớn (Thuỷ)

Kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân sửu

Thủy diệu

Mộc đức

Bính thìn

1976

Đất trong cát (Thổ)

Mậu tuất, nhâm tuất, nhâm ngọ, nhâm tý

Thổ tú

Vân hớn

Đinh tị

1977

Đất trong cát (Thổ)

Kỷ hợi, quí hợi, quí sửu, quí mùi

La hầu

Kế đô

Mậu ngọ

1978

Lửa trên trời (Hoả)

Bính tý, giáp tý

Mộc đức

Thủy diệu

Kỷ mùi

1979

Lửa trên trời (Hoả)

Đinh sửu, ất sửu

Thái âm

Thái bạch

Canh Thân

1980

Gỗ thạch Lựu (Mộc)

Nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ

Kế đô

Thái Dương

Tân dậu

1981

Gỗ thạch Lựu (Mộc)

Quí mão, kỷ mão, ất sửu, ất mùi

Vân hớn

La hầu

Nhâm tuất

1982

Nước giữa biển (Thuỷ)

Bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần

Thái Dương

Thổ tú

Quý hợi

1983

Nước giữa biển (Thuỷ)

Đinh tị, ất tị, đinh mão, đinh dậu

Thái bạch

Thái âm

Xem tử vi theo tuổi trong năm 2013

 • Tử vi tuổi Tuất năm Quý Tỵ 2013 Người tuổi Tuất quan tâm đến những người khác nhiều hơn chính bản thân mình. Đối với họ, đảm bảo cho những người khác được vui vẻ hạnh phúc là ...
  Được đăng 07:29 21 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi Tuổi Hợi năm Quý Tỵ 2013 Đây không phải năm tài lộc dồi dào với người tuổi Hợi, vì thế bạn cần phải chi tiêu chừng mực, đừng phóng tay nếu chưa cân nhắc kỹ . Trong ...
  Được đăng 02:06 14 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi Tuổi Ngọ năm Quý Tỵ 2013 Với các cá nhân tuổi Ngựa, 2013 tốt đẹp hơn so với năm Nhâm Thìn.Đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng 12 con giáp là các cá nhân ...
  Được đăng 01:57 14 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi Tuổi Tý (chuột) Nam mạng : Bính Tý 1996 | Giáp Tý 1984 | Nhâm Tý 1972 | Canh Tý 1960 | Mậu Tý 1948 Nữ mạng    : Bính Tý 1996 | Giáp Tý 1984 | Nhâm Tý 1972 | Canh Tý ...
  Được đăng 03:52 15 thg 10, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Xem coi tử vi tuổi Mão (mèo) năm Quý Tỵ 2013  Xem tử vi Nam Đinh Mão 1987Ất Mão 1975 Quý Mão 1963Tân Mão 1951 Xem tử vi Nữ Đinh Mão 1987Ất Mão 1975 Quý Mão 1963Tân ...
  Được đăng 08:14 24 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi Tuổi Tỵ năm Quý Tỵ Webdanang.com nhận đặt phòng Khách sạn xem Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2015 ngay từ bây giờ. Quý khách nên đặt ngay bây giờ để có giá tốt ...
  Được đăng 03:52 10 thg 10, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi Tuổi Dần năm Quý Tỵ 2013  Xem tử vi Nam Bính Dần 1986 Giáp Dần 1974 Nhâm Dần 1962 Tử vi trọn đời tuổi Dần năm 2013 Xem tử vi Nữ Bính Dần 1986 Giáp Dần ...
  Được đăng 05:09 23 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi Tuổi Thìn năm Quý Tỵ 2013  Tử vi năm 2013 cho Nam tuổi Mậu Thìn 1988 Bính Thìn 1976   Tử vi năm  2013  cho Nữ tuổi Mậu Thìn 1988 Bính Thìn 1976  Xem tử vi 2013 ...
  Được đăng 21:33 24 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi tuổi Mùi năm Quý Tỵ 2013 Khoảng thời gian đầu năm có khá nhiều biến động, tuy nhiên thời điểm giữa và cuối năm sẽ mang tới những chuyển biến tích cực.Nằm ở vị trí ...
  Được đăng 01:25 14 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi tuổi Thân năm Quý Tỵ Một năm may mắn về tài lộc, sự nghiệp của các cá nhân tuổi Thân.Nằm ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 12 con giáp là các ...
  Được đăng 01:22 14 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi tuổi Sửu năm Quý Tỵ 2013 Xem tử vi Nam sinh năm Đinh Sửu 1997  Ất Sửu 1985  Quý Sửu 1973  Tử vi trọn đời tuổi Sửu năm 2013   Xem tử vi Nữ sinh năm Đinh ...
  Được đăng 02:52 23 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tử vi tuổi Dậu năm Quý Tỵ 2013 2013, một năm tốt lành với các cá nhân tuổi Dậu.Trong nhóm 12 con giáp, tuổi Dậu đại diện cho những cá nhân chăm chỉ, tháo vát và tự ...
  Được đăng 00:15 17 thg 12, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 12trong tổng số 12. Xem nội dung khác »

Xem Tử vi, Sao hạn năm 2013