Tử vi nữ tuổi Mậu Tý 1948 năm 2013 - 66 tuổi năm Quý Tỵ


Tử vi nữ tuổi Mậu Tý 1948 năm 2013

  • Sanh từ 10-2-1948 đến 28-1-1949
  • Tướng tinh: Chó sói – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý

Nhìn chung năm nay mọi mặt tốt nhiều xấu ít. Chỉ cần đề phòng bạn xấu tìm cách lừa gạt thì cuộc sống cũng chẳng có gì phiền phức. Gia đình sự nghiệp không mấy đổi thay. Một năm khá an bình, cũng là năm tương đối đối với quý bà đã lớn tuổi.

SỨC KHỎE:

Năm nay Can Chi đau bị khắc khắc, dễ sinh đau ốm nhưng không quan trọng lắm. Dù sao cũng nên quan tâm đến sức khỏe nhất là các chứng phụ khoa
Comments