Video clip Bắn pháo hoa Đà Nẵng

Video clip Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017Video clip Lễ hội trình diễn Bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015

Chúng tôi sẽ sớm cập nhật sau mỗi đêm để phục vụ du khách thưởng thức dưới nhiều góc nhìn từ khác nhau: khán đài A, B, C, Du Thuyền...


Video clip Lễ hội trình diễn Bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013

Pháo hoa Sông Hàn fireworks 2013 _ đội Mỹ tại Đà Nẵng Sông Hàn_ part 1

Comments