Chương trình Lễ hội ánh sáng Đà Nẵng


Dự kiến chương trình Lễ hội Ánh sáng Đà Nẵng sẽ tổ chức vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của tháng tư, vào các năm chẵn. Như vậy năm 2014 sẽ tổ chức vào các ngày 26&27/04/2014.

Chương trình ngày 26/04/2014:

Chương trình ngày 27/04/2014:Comments